Over ons

De Stichting Post Planjer brengt sinds 1 juli 1993 ieder kwartaal het Utrechtse bulletin voor architectuur en stedenbouw Post Planjer uit. Met dit bulletin informeert de stichting een breed publiek over de gebouwde omgeving. Post Planjer brengt actuele ontwikkelingen binnen de Utrechtse stedenbouw en architectuur, onder de aandacht en plaatst ze in een breder (nationaal) kader. Post Planjer besteedt nadrukkelijk aandacht aan projecten en tendensen waarover via andere media weinig bekend wordt. De gedachte dat iedereen gebruiker is van de openbare ruimte is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De kritieken, beschouwingen en beschrijvingen in het bulletin vormen een schriftelijke bron die als onderlegger kan dienen voor het Utrechtse architectuurdebat.

Redactie

De redactie van Post Planjer bepaalt geheel onafhankelijk de inhoud van het bulletin. Tevens vormt zij het bestuur van de stichting Post Planjer en vervult zij de taken die dat mee zich meebrengt.

Post Planjer hecht belang aan samenwerking en het uitwisselen van kennis en expertise. Daarom werkt de redactie geregeld samen met andere Utrechtse instellingen en initiatieven. De meeste artikelen worden door de redactieleden geschreven. Gastauteurs krijgen de vrijheid om hun eigen mening te verwerken in een artikel. De redactie werkt geheel onbezoldigd aan Post Planjer.

admin-ajax

Martine Bakker

Martine Bakker is architectuurhistoricus en werkt als redacteur bij Blauwdruk, een Wageningse uitgeverij gespecialiseerd in stad en landschap. Zij was als tekstredacteur verbonden aan Atelier Zuidvleugel en maakte tentoonstellingen voor Museum Hilversum en Architectuurcentrum Aorta. Onder de naam Dorr schrijft, redigeert en vertaalt zij freelance teksten over architectuur, stad en landschap. Martine maakt sinds 1996 deel uit van de redactie van Post Planjer.

DSC_0290_lznsmall

Mathijs Cremers

Mathijs Cremers is architect. Om daar inhoud aan te geven startte hij anderhalf jaar geleden ZakenMaker. ZakenMaker is de plek waar hij zijn ervaring als architect samenvoegt met de wens om te ‘maken’. ZakenMaker ontwerpt, voert uit en experimenteert in opdracht van een ander of van zichzelf. Bij Post Planjer bemoeit hij zich met het beeld…fotografeert, bewerkt en begeleidt…en als zaken hem aan het hart gaan, pakt hij de pen op.

Mascha van Damme

Mascha van Damme

Mascha van Damme is architectuurhistoricus en werkzaam als adviseur erfgoed bij Het Oversticht. Daarnaast heeft ze haar eigen bureau mashed world | art & architecture. Zij doet onderzoek naar en schrijft (kritisch) over de gebouwde omgeving, en is veelal betrokken bij functieverandering van monumentale gebouwen.
  Naast Post Planjer, waar ze al sinds 2001 bij is betrokken, publiceert ze onder meer in ArchitectuurNL, De Architect Interieur, en op ArchiNed. Daarnaast werkte ze mee aan verschillende boeken.

Anne Seghers CV_zw

Anne Seghers

Anne Seghers, opgeleid als stedenbouwkundige, ontwerpt, onderzoekt en schrijft vanuit haar eigen bureau. Ze houdt zich vooral bezig met nieuwe en alternatieve manieren van stedelijke ontwikkeling. Anne is tevens mede-oprichter van Studio Papaver, een samenwerkingsverband met Zineb Seghrouchni. Sinds 2011 is Anne redacteur bij Post Planjer, daarnaast schrijft ze ook voor andere media en platforms, zoals vakblad De Architect, S+RO, Stedenbouw & Architectuur, Architectuurcentrum CAST, Architectuurcentrum Aorta en Platform 31.

Zineb_Seghrouchni_zw_185___

Zineb Seghrouchni

Zineb Seghrouchni onderzoekt, ontwerpt en schrijft. Ze is opgeleid als stedenbouwkundige en is geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken vanuit een ruimtelijk en cultureel perspectief. Zineb is adjunct-secretaris Architectuur bij het SCI. En ze is mede-oprichter van Studio Papaver, een samenwerkingsverband met Anne Seghers. Van daaruit houdt ze zich bezig met nieuwe en alternatieve manieren van stedelijke ontwikkeling.