Rietveldprijs 2013

De tweejaarlijkse Rietveldprijs is bedoeld voor het nieuwbouwproject dat de mooiste bijdrage levert aan de openbare ruimte van Utrecht. Op de Dag van de Architectuur worden de nominaties gepresenteerd. In november wordt de winnaar bekend gemaakt. De jury van 2013 bestaat uit de architecten Wytze Patijn, Oliver Thill en Annette Marx en planoloog Peter Paul Witsen. De redactie van Post Planjer becommentarieert de groslijst.

Zwembad De Krommerijn, Rijnsweerd
Jeanne Dekkers Architectuur i.s.m. Wehrung Architecten

Van zonplek voor de hangjongere naar hotspot voor de borstcrawlfanaat. TD

Dat een zwembad wordt gezien als een architectonische opgave is op zich een prijs waard. En dat het hier om architectuur gaat, is meteen duidelijk. Alleen pakt de referentie aan de Romeinen iets te statig uit. MB

Een krachtig en helder gebouw, vooral de voorzijde met de strakke belettering. De transparante overkapping is een technisch hoogstandje en veel beter dan de vroegere, blauwe opblaashal. MD

Universiteitsbibliotheek Drift, Binnenstad
Grosfeld architecten en Karres en Brands landschapsarchitecten

Stiekem binnengluren vanuit de Drift geeft zo’n mooi beeld dat het spijtig is dat dit de achteringang is. TD

Een prachtige renovatie, een formidabel binnenplein met verzonken fietsenstalling, maar wat een chaos met fietsen aan de Drift! Dat had men anders op moeten lossen. MD

Turnaccommodatie, Nieuw Welgelegen
NL Architects
NL Architects buit de bijzondere functie ten volle uit maar houdt het daarbij elegant. Het gebouw laat zien hoe verheffend sportbeoefening kan zijn. MB

Haast meer sculptuur dan gebouw. Door het ontbreken van ramen krijgt de hal een naar binnen gekeerd, maar sereen en ingetogen karakter, passend bij de functie. FM

Victas centrum voor verslavingszorg, A.B.C.-straat, Binnenstad
jDdv architecten
Pluim voor de nieuwe stedelijke binnenruimtes en de transparante begane grond. De hoge, ongelede kap strookt moeizaam met de geleding van de beschermde stegenstructuur. MD

Nauwkeurig ingepast in teer stukje binnenstad. Geprobeerd is aan te sluiten op het ritme van de straat, maar die oogt door de lange, hoge wand wel wat benauwd. FM


Kromhoutkazerne, Rijnsweerd
Meyer en Van Schooten Architecten
Strakke, stoere, misschien wel mannelijke architectuur op een nagenoeg ontoegankelijk terrein. Geen voorbeeldige bijdrage aan de openbare ruimte, zoals de Rietveldprijs hoopt te belonen. MD

Transparant, groen en fris, ondanks het defensieve karakter. Het terrein is ontoegankelijk maar maakt een open indruk. FM

Een dikke 100 jaar geleden bouwde men hier Fort Vossegat. Donker, dik en dodelijk. Nu staat er licht, lucht en lengte. Helder wit in cultuur historisch groen. Camouflage is uit de tijd. Hebben wij even geluk. MC

Kantoor IPMMC, Papendorp
Claus en Kaan Architecten en Aude de Broissia (interieur)

Dit monumentale kantoorgebouw past bij het oeuvre van Claus en Kaan. De dialoog tussen het witte, betonnen casco en het donkere, overgedimensioneerde interieur zorgt dat architectuur en interieur elkaar versterken. Aan het gebruik en de beleving van de stad draagt het kantoor echter niets bij. AS

De eenvoudige structuur van een betonnen frame met glas maakt dit tot een krachtig, monumentaal (en tikje saai?) kantoorgebouw. Geen franje, zelfs niet aan de retrobruine zonwering. FM

Bestuurscentrum Rabobank Nederland, Croeselaan, Stationsgebied
Bureau Kraaijvanger

Duur, duurzaam, hoog, opvallend, goed gesitueerd, aangename buitenruimte. Een aanwinst voor de stad, die inmiddels met goed fatsoen niet meer door een bank gebouwd zou kunnen worden. MD

Het gebouw dat Utrecht toont waar hoogbouw gewoon heel lekker staat. Daar. Mooi, die transparantie in de plint. Letterlijk en figuurlijk. Nu nog transparantie in de top. MC


Woningbouw en commerciële voorzieningen, Spoorzone Terwijde, Leidsche Rijn
Dil en Bonazzi Architecten

Stedelijk en groen wonen in nieuwbouw die bij uitzondering nu eens echt vernieuwend is – in vorm, materialisatie en wat betreft de manier van wonen. Hiervoor wil je wel naar Leidsche Rijn verhuizen. MB