Het Ark-park

Kanaleneiland heeft in potentie de mooiste stadsboulevard van Utrecht: nergens anders in de stad kun je twee kilometer flaneren langs een stoer kanaal met serieus scheepvaartverkeer. Het stedenbouwkundig ontwerp uit de jaren vijftig voorzag in een functioneel ontworpen recreatiezone met vooral gras en bomen. Foto’s uit die periode tonen hoe de wijkbewoners massaal aan het water recreëerden: zonnebaden, zwemmen en spelen. En in weerwil van de negatieve spiraal waar Kanaleneiland de laatste decennia in is geraakt, biedt de Kanaalzone bewoners nog steeds die fantastische beleving van ruimte, uitwaaien en picknicken op een mooie dag.

Door: Bettina van Santen

In het kader van de vele initiatieven om Kanaleneiland aantrekkelijker te maken, wordt op dit moment de Kanaalzone heringericht om die potentie van stadsboulevard te optimaliseren. Gras en bomen alleen zijn niet meer voldoende, de nieuwe opzet voorziet in een verhard deel – de ‘boulevard’ – aan het water, groen met diverse (speel) voorzieningen, een duidelijke begrenzing aan de Rooseveltlaan met bloemenrand en hagen en uitnodigende entrees ter hoogte van de dwarsstraten. De Rooseveltlaan zelf wordt heringericht, al is niet duidelijk of alle wensen uit het ontwerp – geen langsparkeren meer, bredere stoepen, opgeknapte voortuinen – om financiële redenen nu al aan de orde komen.

De aanleg van de ARK-zone is in volle uitvoering en de boulevard ligt er al grotendeels. Deze biedt precies wat in het plan beoogd werd: in plaats van een smalle grasrand aan het water is een stoere kade ontstaan. De combinatie van de natuursteen stroken met een smalle asfaltloper en een lichtgrijs betonnen zitrand overtuigt als kade en promenade. Natuurlijk oogt de context nog kaal, maar wie alvast visualiseert hoe straks de boulevard aansluit op groene zones met volwassen bomen en bloemenranden, krijgt zeker geloof in het eindresultaat. Spannend wordt het hoe de geplande grote speeltoestellen zich gaan manifesteren in die eenheid die de parkstrook over de gehele lengte moet uitstralen. Het mooiste beeld biedt nu een blik langs het kanaal op met de brede natuursteenstrook en de in strakke lijn geplaatste bolders om aan af te meren.

Alleen jammer dat de kasten voor nutsvoorzieningen juist in die lange lijn overdwars geplaatst zijn en dan ook nog omheind met vier sukkelige kunststof paaltjes. Dat was vast niet zo bedoeld door de ontwerpers.

Project: herinrichting Amsterdam-Rijnkanaal Zone
Ontwerpers: Katie Tedder / Sander Dubbeld, bureau voor Tuin- en Landschapsinrichting, Ingenieursbureau Utrecht
Financiering: Wijkactieprogramma krachtwijk en Groenstructuurplan. Bijdragen van rijk, provincie, gemeente en de corporaties.