Acupunctuur

MOGELIJKHEDEN VOOR PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP IN KANALENEILAND

In veel gevallen leidt herstructurering van naoorlogse wijken tot kaalslag en nieuwbouw: bestaande structuren en levendigheid gaan verloren. OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht heeft een visie ontwikkeld om met (collectief) particulier opdrachtgeverschap de herstructureringsaanpak een nieuwe invulling te geven. Door: Zineb Seghrouchni

Deze visie gaat uit van de aanwezige sociale netwerken die een voedingsbodem kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

Deze visie is getest in Kanaleneiland Zuid. Het basisidee is om zogenoemde bronpunten in de woonstraten, zoals winkels en bedrijfjes, te verbinden aan een aantal ontwikkelingsassen. Deze assen sluiten vervolgens aan op de hoofdstructuur van de stad, waardoor een stadsbreed netwerk ontstaat van levendige assen met diverse functies.

Om te ontdekken welk ruimtelijk beeld dan ontstaat is een van de ontwikkelingsassen verder uitgewerkt. In het ontwerp van de as staat de voetganger centraal. Het parkeren wordt gereorganiseerd, zodat in de straat ruimte ontstaat voor een breed voetpad. Dit maakt uitwisseling tussen gebouw en openbare ruimte gemakkelijker.

Door op beleidsniveau de bestemming van de panden aan de ontwikkelingsas te versoepelen, kunnen bewoners en ondernemers eerder hun gewenste winkel- of werkruimte realiseren. Uit gesprekken met wijkbewoners werd duidelijk dat de energie en ondernemersgeest van de kleine winkeliers groot is. Bovendien komt langzaamaan een levendige creatieve sector op, die zich inzet om met bewoners gezamenlijke kunstprojecten te realiseren.

Aan de ontwikkelingsassen komen bovendien locaties vrij voor nieuwbouw. Het idee is deze kavels via (collectief) particulier opdrachtgeverschap te ontwikkelen. Door nieuwe eenheden toe te voegen ontstaat een nieuwe tijdslaag in de wijk. Met het behoud van bestaande gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte, zorgt de nieuwbouw voor een nieuw, maar coherent straatbeeld, een straatbeeld geënt op de structuren van weleer. Zo blijkt (collectief) particulier opdrachtgeverschap een middel om een ‘probleembuurt’ te transformeren naar een buurt met een prettig leefklimaat. De kracht zit de bundeling van initiatieven, locaties, organisaties en regelgeving.