Naar een sterke voedingsbodem

HERSTRUCTURERING EN SOCIALE DUURZAAMHEID

In de aanpak van probleemwijken speelt sociale duurzaamheid een te kleine rol. Door de nadruk op fysieke ingrepen en het kortetermijndenken is in veel herstructureringswijken maar weinig aandacht voor betrokkenheid en gemeenschapszin. Stedelijke ontwikkeling moet dan ook zorgvuldiger en kleinschaliger – om ruimte te bieden aan sociale aspecten als gezondheid, participatie, veiligheid en identiteit. (meer…)

Sociaal kapitaal op Kanaleneiland

In het vorige artikel stelt Anne Seghers dat sociaal duurzame herstructurering een positieve en langdurige impuls geeft aan probleemwijken. Wat zijn de kansen van een dergelijke aanpak voor Kanaleneiland en hoe gaat het in zijn werk? (meer…)

Het Ark-park

Kanaleneiland heeft in potentie de mooiste stadsboulevard van Utrecht: nergens anders in de stad kun je twee kilometer flaneren langs een stoer kanaal met serieus scheepvaartverkeer. Het stedenbouwkundig ontwerp uit de jaren vijftig voorzag in een functioneel ontworpen recreatiezone met vooral gras en bomen. Foto’s uit die periode tonen hoe de wijkbewoners massaal aan het water recreëerden: zonnebaden, zwemmen en spelen. En in weerwil van de negatieve spiraal waar Kanaleneiland de laatste decennia in is geraakt, biedt de Kanaalzone bewoners nog steeds die fantastische beleving van ruimte, uitwaaien en picknicken op een mooie dag. (meer…)

Een spel van lijnen en vlakken

RENOVATIE MARCO POLOPLANTSOEN

Het is al meer dan vijftig jaar oud, het Marco Poloplantsoen in Kanaleneiland. Het werd in de jaren zestig ontworpen als modern buurtpark, tegelijkertijd met de omliggende evenzo moderne flatcomplexen. De nieuwe bewoners van Kanaleneiland verruilden hun donkere bovenwoning in de binnenstad voor een fris en licht portiekflatje met uitzicht. Kinderen speelden vrijelijk in het toen nog haast onbeplante Marco Poloplantsoen – strak en rechtlijnig ontworpen, een secuur spel van lijnen en vlakken. (meer…)

Gedistingeerd object om in te spelen

In de grote speeltuin tegenover het nieuwe scholencluster aan de Peltlaan staat een blakend wit gebouwtje. Of is het een object? De gladde gevels en hoge plint suggereren dat het hier toevallig is geland. Maar de kleur en maatvoering voegen zich precies in Kanaleneiland. (meer…)

‘Het is hip om in een jarenvijftigwoning te wonen’

RONDETAFELGESPREK OVER DE VERNIEUWING VAN KANALENEILAND ZUID

In Kanaleneiland Zuid hebben de woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros en de gemeente een gezamenlijke vernieuwingsaanpak ontwikkeld. Architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten uit het oorspronkelijk ontwerp hebben daarin een prominente rol. ‘Het was de wijk van de vooruitgang.’ (meer…)

Acupunctuur

MOGELIJKHEDEN VOOR PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP IN KANALENEILAND

In veel gevallen leidt herstructurering van naoorlogse wijken tot kaalslag en nieuwbouw: bestaande structuren en levendigheid gaan verloren. OKRA Landschapsarchitecten uit Utrecht heeft een visie ontwikkeld om met (collectief) particulier opdrachtgeverschap de herstructureringsaanpak een nieuwe invulling te geven. (meer…)

Groots bouwplan, kleine drama’s

De Utrechtse vestiging van IKEA in Kanaleneiland wordt twee keer zo groot. Wat betekent dit voor de vernieuwing van de naoorlogse flatwijk? (meer…)