Het virtuele stadsdebat

OVER INSPRAAK IN HET TIJDPERK VAN INTERNET

In maart werd de website www.stadsdebatutrecht.nl gelanceerd. Een maand lang konden Utrechters zich bemoeien met stedenbouw en planning. Iedereen kon suggesties doen voor de invulling van plekken in de stad waar de gemeente mee aan de slag gaat. (meer…)

Het nieuwe Hollandse huis

ONTWERPEN VOOR HET VRIJSTAANDE HUIS VAN MORGEN

Een studiereis naar de Bay Area van San Francisco is voor de deelnemende architecten, stedenbouwers
en landschapsarchitecten een collectieve aha-erlebnis. Bij terugkomst maken ze studies voor vrijstaande woningen in de Randstad. (meer…)

Veemarkt 2.0

In het zomernummer van 2010 berichtte Post Planjer over de plannen voor herontwikkeling van het Veemarktterrein. Middels een intensief participatietraject leveren burgers daar een belangrijk bijdrage aan een nieuwe invulling als woonwijk met voorzieningen. De gemeente neemt in dit traject het voortouw. Hoe staan de zaken ervoor? (meer…)

Geregisseerde blikvangers

BERLAGEKAVELS IN MAXIMAPARK

In een rij vrijstaande woningen springt er altijd een uit, een glazen ‘doos’ tussen kapwoningen of een villa naast boerderettes. Al snel rijst dan de vraag: waarom deze woning op deze plek? (meer…)

Utrechters willen (niet) fietsen

Burgerinitiatief De Kracht van Utrecht zocht de afgelopen tijd samen met de Fietsersbond en de stichting Vrienden van Amelisweerd naar duurzame oplossingen voor het mobiliteitsprobleem in de regio. (meer…)

‘Een gebouw moet zich correct gedragen’

De Vlaamse architect Christine de Ruijter is juryvoorzitter van de elfde Rietveldprijs. ‘Ik zou er zenuwachtig van worden als die prijs alleen om het beeld zou gaan.’ (meer…)

Selectie Rietveldprijs 2011

Op 25 juni wordt bekend welke projecten zijn genomineerd voor de Rietveldprijs 2011, de Utrechtse prijs voor architectuur die bijdraagt aan de kwaliteit van de openbare ruimte. De prijs wordt in november uitgereikt. Tien projecten maken kans op een nominatie. De redactie van Post Planjer geeft commentaar. (meer…)

Als een zelfgebreide trui

INTERVIEW MET JAN BAKERS

In 2010 werd Het Zwarte Huis opgeleverd, het atelier van architect Jan Bakers, gecombineerd met zes appartementen, een vergaderruimte en een verdiepte parkeerplaats. Het pand, gelegen op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Vrouwjuttenstraat, is genomineerd voor de Rietveldprijs 2011. (meer…)

Werkwensen en woondromen

INTERVIEW MET ROLF REICHARDT

In een tijd dat architectenbureaus met moeite het hoofd boven water kunnen houden en kleinere bureaus noodgedwongen fuseren met grotere partners, is Rolf Reichardt voor zichzelf begonnen. Een dappere daad, die vooralsnog een succes blijkt. Door antikraak kantoor te houden in een leegstaand bedrijfspand met lage vaste lasten, kan hij zich helemaal richten op zijn opdrachten. (meer…)

Het bijzondere zit in jezelf

INTERVIEW MET MARNIX VAN DER MEER

Zecc wordt vaak geassocieerd met bijzonder opdrachtgeverschap. Daar kan Marnix van der Meer zich wel in vinden: ‘Als mensen die een watertoren hebben aangekocht bij je komen, is het evident dat het gaat om een bijzondere opdracht. Vaak is de vraag echter helemaal niet zo bijzonder, maar gaat het erom hoe je hem bijzonder maakt. De opdrachtgevers moeten wel op een open manier durven denken’. (meer…)