Een verscholen bestaan

KANSEN VOOR DE RWZI IN OVERVECHT

De rioolwaterzuivering in het Utrechtse Overvecht leidt een verscholen bestaan. De installaties die het Utrechtse drinkwater zuiveren, nemen een groot terrein in beslag, dat voor het overgrote deel aan het oog wordt onttrokken. De bescheiden hoofdingang ligt achter de Loevenhoutsedijk, waar het Zandpad langs de Vecht begint. Dit vrijwel onbekende terrein vormt op 26 juni 2010 de festivallocatie van de architectuurvierdaagse, om er de aandacht op te vestigen én om de mogelijkheden voor hergebruik te peilen, onder meer door te tekenen aan de toekomst van het terrein. (meer…)

Urban Jazz

ONDERZOEKEND ONTWERPEN EN ONTWIKKELEN

Net voorbij de Bemuurde Weerd aan de Vecht wacht een oud bedrijventerrein op een nieuw leven als woonwijk. De plannen liggen grotendeels vast. Nieuw Utrecht zoekt openingen voor nieuwe stedelijkheid. Met een nieuwe toekomst voor de oude Lubrofabriek. (meer…)

De sfeer van de binnenstad

INTERVIEW MET PROJECTONTWIKKELAAR EDWIN VAN DOORN

Het Zijdebalenterrein is het gebied tussen de Oudenoord, Westerdijk, Kaatstraat, David van Mollemstraat en de Vecht. Lange tijd was in het noordelijke deel van dit gebied de Lubrofabriek gevestigd. Daarvan resten nu de fabriekshal en het kantoor. Ook staat hier een waardevol brugwachtershuisje. (meer…)

Onvoorspelbare stedenbouw

De stedenbouw is zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Conventionele, functionele stedenbouw maakt plaats voor een interdisciplinaire, locatiegebonden aanpak, die zich meer richt op het veranderingsproces dan op de uitkomst. Filosoof René Boomkens heeft het in de bundel ‘Stedelijke transformatie in de tussentijd – Hotel Transvaal als impuls voor de wijk’ zelfs over een paradigmaswitch. (meer…)

Veranderende inzichten

HERGEBRUIK VAN DE ENERGIECENTRALE IN LAGE WEIDE

De Centrale Lage Weide is een beeldbepalend gebouw aan de westkant van Utrecht. Toch is het al lange tijd niet veel meer dan een omhulling van leidingen en enkele machines. Het is dan ook verrassend te horen dat eigenaar NUON het idee heeft opgevat om het kantoorgedeelte intensief in gebruik te gaan nemen. Dit zou een goede ondersteuning zijn van het gezamenlijke voornemen van de gemeente en bedrijven om het bedrijventerrein Lage Weide te upgraden. Dat nu juist één van de meest iconische gebouwen daarbij een rol kan spelen, moet onmiddellijk toegejuicht worden. Het is namelijk nog geen tien jaar geleden dat een poging om de rol van dit gebouw een extra impuls te geven mislukte. Toen waren de geesten er blijkbaar nog niet rijp voor. (meer…)

Park de Hoge Weide

OVALE GRASHEUVELS OP VOORMALIGE VUILSTORT

Park de Hoge Weide bestaat uit drie ovale grasheuvels – letterlijk hoge weides – op een opbollend cirkelvlak, met een diameter van 180 meter. De opbouw in heuvels heeft zowel een praktische als conceptuele achtergrond. Enerzijds ligt het park op een voormalige vuilstort en moest 150 duizend kubieke meter verontreinigde katteklei verwerkt worden – heuvels zijn dan een logische oplossing. Anderzijds mochten omwonenden niet geconfronteerd worden met vijandige en massieve vuilstortbergen. Daarom is gezorgd dat vanuit de omliggende huizen het zicht op de ronde weide in het midden gevrijwaard is en dat routes de heuvels aan alle zijden ontsluiten. (meer…)

Appartementen De Raad

INPASSEN MAAR NIET AANPASSEN

In Bakkerij De Raad, ingeklemd tussen de Draaiweg, Vecht, Lauwerecht en de stadstuin de Veenhof, zijn sinds 1830 duizenden broden gebakken. De bakkerij met de aan de Lauwerecht gelegen winkel sloot in 2001 haar deuren. Er is toen direct begonnen met de plannen voor herontwikkeling van het gebied. (meer…)

Niet té netjes doen

INTERVIEW MET AART-JAN VOOGT, WIJKBUREAU ZUID

Het Liesbospark ligt in het uiterste zuiden van Hoograven. Het gebied heeft cultuurhistorische waarde vanwege de resten van oude industrie langs de Vaartse Rijn. Op het terrein staat de ruïne van een oude steenfabriek die al jaren informeel wordt gebruikt door padvinders, basketballers en natuurliefhebbers. (meer…)

Het geheugen levend houden

INTERVIEW MET ARCHITECT CHRISTINE DE RUYTER, AWG

In 1908 bouwde de Stichtse Oliën- en Lijnkoekenfabriek aan het Merwedekanaal een fabriek, een ketelhuis, een pakhuis, een kantoor en enkele olietanks. Uitbreidingen volgden en het complex kwam eerst in handen van Hooghiemstra en in 1973 van Central Soya onder de naam Cereol Benelux. In 2002 sloot de fabriek zijn deuren. (meer…)

Stadsontwikkeling kan organischer

PEPIJN ZWANENBERG OVER HERGEBRUIK, VERHALEN EN POLITIEK

Pepijn Zwanenberg (1969) maakt zich als gemeenteraadslid sterk voor het behoud van karaktiristieke panden in de stad en voor open veranderingsprocessen, waar hij de bewoners actief bij betrekt. Zijn roots liggen in de kraakbeweging. (meer…)