Geslepen diamant

HET SLUITSTUK VAN DE BEBOUWING LANGS DE A2

Begin 2010 is het derde en laatste deel van de geluidswerende bebouwing langs de A2 gerealiseerd. Het 200 meter lange Facetgebouw, ontworpen door Van Tilburg Ibelings von Behr architecten, is een diamantvormig sluitstuk, dat nu al zijn plek heeft verkregen in het collectieve geheugen van voorbijsnellende automobilisten. De bebouwing langs de A2 is een voorbeeld van visionair opdrachtgeverschap van de gemeente Utrecht. Achter de dynamische façade zijn de architectonische en stedenbouwkundige ambities helaas gematigder. De Wetering-Noord is een aaneenschakeling van gesloten bedrijfsgebouwen en standaardkantoren. De Wetering-Zuid, begrensd door The Wall en het Facetgebouw, moet plaats gaan bieden aan het Health Park van Utrecht met het nieuwe Antonius Ziekenhuis en bijbehorende bedrijvigheid. Zal hier de architectonische belofte van de grensbebouwing worden ingelost? (meer…)

Structuurvisie Rijnenburg

Na Leidsche Rijn is Rijnenburg aangewezen als de laatste grote uitbreidingslocatie van Utrecht. De polder behoorde tot 2001 toe aan Nieuwegein, maar is met de gemeentelijke herindeling overgegaan naar Utrecht. Sinds 2006 zijn plannen gemaakt om de poldergrond te benutten voor zevenduizend woningen. In februari 2010 is de structuurvisie Rijnenburg vastgesteld. Daarin openbaart de gemeente groene, duurzame ambities waarvoor wel een grenswijziging van het Groene Hart noodzakelijk was. (meer…)

Het Vorstelijk complex

Het Vorstelijk complex in Zuilen ontleent zijn naam aan de twee schoolgebouwen die gelegen zijn aan de prinses Beatrix- en de prinses Christinalaan. Beide scholen werden in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gebouwd door – toen nog – de gemeente Zuilen. Midden jaren negentig kwamen de schoolgebouwen leeg te staan en sloop dreigde. Jongerenoverlast, onzekerheid over de invulling van de plek (een politiebureau, een buurtcentrum?) en veel achterstallig onderhoud aan de gebouwen maakte het voortbestaan onzeker. De bijzondere architectuur van de scholen heeft ze echter gered, want zowel de buurt als de gemeente raakten er – betrekkelijk – vlot van overtuigd dat hergebruik de enige juiste keuze was. De scholen werden gemeentelijk monument, maar daarmee was slechts een eerste stap gezet. De uiteindelijke invulling van het programma en het daarbij behorende financiële verhaal, zou nog meerdere jaren van onderzoek en uitwerking in beslag nemen. Het zijn de stugge volharding van de trekkers van het project en de extra financiën van diverse fondsen die anno 2010 het einddoel in zicht hebben gebracht. (meer…)

Transparantie alleen is niet genoeg

De politieke partijen die bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen flink wonnen, staan transparante veranderingsprocessen voor. Zij doelen daarmee ondermeer op de herstructurering van de naoorlogse wijken. Transparantie is voor GroenLinks en D66 nadrukkelijk een investering in sociale cohesie. Hoe dit zich kan vertalen naar beleid, blijkt uit een verbeteringsproject in de Staatsliedenbuurt. (meer…)

De kunstenaar laat zien waar de pijn zit

INTERVIEW MET LUC JANSSENS EN BART WITTE VAN EXPODIUM

Op het eerste oog misschien een beetje gek, maar het thema van Expodium dit jaar is krimp. ‘Het mag in Utrecht op dit moment geen urgente opgave zijn, maar ooit stagneert ook hier de groei. Het is verstandig daar met grote ontwikkelingen op in te spelen, maar dat wordt nog nauwelijks gedaan. In de plannen voor het stationsgebied wordt nu klakkeloos aangenomen dat al die geplande kantoren moeiteloos vol blijven. En Leidsche Rijn is bijvoorbeeld niet toegerust om straks het groeiende aantal ouderen te huisvesten.’ (meer…)

Lichtontwerp Prins Clausbrug

Ruim zes jaar na de oplevering is de verlichting van de Prins Clausbrug eindelijk een feit. Vanaf de eerste plannen was de brug niet alleen een oeververbinding, maar ook een symbool voor de overgang tussen Kanaleneiland en Papendorp, tussen het oude en het nieuwe Utrecht. (meer…)