‘Ik zou nooit op de grond willen wonen’

THEMA-FLATS: SLOPEN OF NIET?

‘Moet je eens kijken, wat een uitzicht.’ Anne van Weerden kijkt door het grote keukenraam op de tiende verdieping van haar flat aan de Sint Maartendreef in Overvecht. ‘Op deze hoogte kun je werkelijk alles zien, de hele stad en bij mooi weer zelfs de Rembrandttoren in Amsterdam.’ Direct voor ons liggen de strenge flats, de ruime dreven en de groene lobben die het naoorlogse Overvecht zo typeren. Van Weerden lacht: ‘Ik ben echt een mens voor de flat, ik zou nooit op de grond willen wonen.’ (meer…)

Oudkerkhof 48

In september werd het nieuwste binnenstedelijke project van het Architectuurbureau Sluijmer en van Leeuwen opgeleverd: een verbouwing van het pand op de hoek van de Korte Jansstraat en het Oudkerkhof. Een lastige opgave, want het pand valt onder beschermd stadsgezicht en beschikt over een beperkte hoeveelheid ruimte. (meer…)

Hof van Ravenna, nieuwe middeleeuwse voorstad

Het Hof van Ravenna, het voormalige Van der Lindeterrein tussen de Oosterkade, de Wulpstraat en de Albatrostraat, omvat veertien appartementen en vijfenveertig grondgebonden woningen. de gemeente wenste een dicht stedelijk weefsel met respect voor en referenties naar de historie van de plek. Nu het plan zijn voltooiing nadert en het grootste deel van de woningen betrokken is, kan beoordeeld worden of de hoge stedelijkheid werkt en of de beoogde cultuurhistorische component tot zijn recht komt. (meer…)

Hart van Hoograven

Al sinds het midden van de jaren negentig is Utrecht bezig met Hoograven. Om hier de typische problematiek van de naoorlogse wijk te lijf te gaan werd in 1995 het Wijkontwikkelingsplan Hoograven-Tolsteeg opgesteld. Een jaar later sloten de gemeente, corporaties Mitros, Bo-Ex en Portaal en ontwikkelaars AM Wonen, Bouwfonds en MAB Ontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst en in 2004 kwam de Wijkvisie Utrecht Zuid: 2003-2013 gereed. Toen Hoograven in 2007 niet op de lijst van veertig Vogelaarwijken stond, benoemde Utrecht haar naast Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Zuilen tot de ‘vijfde krachtwijk’ en werd ook voor Hoograven een wijkactieplan geschreven. Inmiddels wordt gewerkt met Hoograven in de Lift, een geactualiseerde versie van het plan uit 2007. (meer…)

Little Holland in transformation

WAT PASTOE VERMAG

Harm Scheltens was jarenlang directeur van meubelfabriek Pastoe. Sinds enige tijd is hij ook het gezicht van de design biënnale Utrecht Manifest, die dit jaar voor de derde keer is georganiseerd. Utrecht Manifest richt zich met publieks- en studieprojecten op social design. Scheltens opereert nog altijd vanuit Pastoe en bemoeit zich daarom ook intensief met de herstructurering van Hoograven, de wijk waarin Pastoe gevestigd is. Een gesprek over vooruitgang, verantwoordelijkheid en duurzaamheid. (meer…)

Kromhoutkazerne 8

De eerste gebouwen van de nieuwe Kromhoutkazerne verrijzen momenteel langs de Herculeslaan en de Weg tot de Wetenschap. Ze maken deel uit van wat in het plan De Strip heet: een serie van zeven kantoorgebouwen die onderling met elkaar verbonden zijn. Hierin komen straks de bijna 3000 werknemers van het nieuwe Hoofdkwartier van de Landmacht te werken. Het totale complex zal voorts nog een aantal voorzieningen omvatten als sportvelden, een sporthal, restaurant en vergadercentrum. Tevens wordt een deel ingericht met een ondergrondse parkeergarage voor circa 1000 auto’s en 50 motoren. (meer…)

Het atelier

Dit voormalig braakliggende kavel in hartje Utrecht, op de hoek van de Lange Nieuwstraat en de Vrouwjuttenstraat, leende zich uitstekend voor stedelijke verdichting. Veel plannen voor deze locatie kwamen echter niet van de grond, totdat enkele jaren geleden architect Jan Bakers contact zocht met de gemeente. Na wijziging van het bestemmingsplan (de grond was bestemd voor ziekenzorg, met het oog op het naastgelegen Willem Arntzhuis) kon begonnen worden met de bouw van Het Atelier. Dit complex omvat kantoorruimten, appartementen en een parkeerkelder. Eind 2008 is het project van start gegaan en het zal naar verwachting eind januari 2010 worden opgeleverd. (meer…)