PostPlanjer bestaat 10 jaar

Op donderdag 5 februari viert het tijdschrift Post Planjer haar tienjarig bestaan in de voormalige politiepost aan het Ledig Erf. In een feestelijk avondprogramma treden verschillende sprekers op, wordt er gediscussieerd over de uitgave en impact van architectuurtijdschriften en speelt er een videofilm waarin de redactie van Post Planjer Utrechtse projecten becommentarieert.

De Redactie

(meer…)

De politiepost van Planjer

Het meest bekende gebouw van de Utrechtse architect J.I. Planjer is de voormalige politiepost aan het Ledig Erf, bij de Tolsteegbrug. Bureau Tolsteeg was de oudste politiepost van Nederland totdat de politie in 1987 te kennen gaf het bureau op deze plek niet langer te kunnen handhaven. Ondanks de uitbreiding met een cellenblok voor tijdelijke arrestanten, was het bureau volledig uit zijn voegen gegroeid. Vanaf dat moment passeerden verschillende idee├źn over de toekomst van het gebouw de revue, waaronder dat van post planjer om hier een architectuurcentrum te vestigen – vandaar de naam van het bulletin. pas in 2003 is de bestemming van het pand definitief. Het wordt een cultuurcentrum met ruimte voor film, kunst en debat.

Mascha van Damme

(meer…)

Een beminnelijk en bescheiden mens

J.I. Planjer heeft als gemeentearchitect een behoorlijke stempel op Utrecht weten te drukken. Zijn gebouwen – voornamelijk scholen en openbare gebouwen – zijn momenteel bijna allemaal beschermd als monument vanwege hun hoge architectonische kwaliteit. De als zeer bescheiden bekend staande Planjer had dit ongetwijfeld niet kunnen voorzien. Er is betrekkelijk weinig bekend over de persoon J.I. Planjer. Hij heeft geen opmerkelijke uitspraken gedaan, er staan geen publicaties op zijn naam, hij mengde zich niet in spraakmakende discussies met collega’s en richtte evenmin een eigen bureau op. Zijn hele arbeidzame leven stond in dienst van de gemeente en wie zijn foto bekijkt ziet dan ook een ambtenaar in functie. Het is zijn werk, dat voor hem moet spreken.

Bettina van Santen

(meer…)