Voorbij de grens van de geschiedenis

Al weer enige tijd geleden nam het architectenbureau van Jaco D. de Visser de restauratie van sterrenwacht Sonnenborgh ter hand. Snel is het werk niet verlopen, maar het resultaat mag er wezen. Het bolwerk Sonnenborgh uit 1552 is intussen genomineerd voor de nationale renovatieprijs. Dit is des te opmerkelijker omdat het bureau van De Visser zich niet speciaal toelegt op restauratiearchitectuur maar naam maakte met hedendaagse architectuur en hightech oplossingen. Het is precies deze benadering in combinatie met een nauwgezet inspelen op de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek, die de restauratie van Sonnenborgh zo verrassend en geslaagd maakt.

Mascha van Damme

(meer…)

Voorbij de hoogtegrens

Utrecht heeft een flatneurose, zegt men. Er heerst hier een taboe op hoogbouw, zegt men. In Utrecht mag je niet hoger bouwen dan de Dom, zegt men. Ik zou deze uitspraken onder het begrip ‘stadsmythe’ willen vatten. Er zijn nog al wat van die Utrechtse stadsmythen, zogenaamde ‘waarheden als koeien’ die te pas en te onpas door voor- en tegenstanders in een discussie gehanteerd worden. In het woordenboek staat onder mythe: een overlevering waarvan de juistheid oncontroleerbaar of zeer twijfelachtig is. Ook staat er ‘een uit de oudste tijden van een volk of groep stammende overlevering’. Deze laatste betekenis is hier niet van toepassing, want ik wil aantonen dat de meest hardnekkige Utrechtse stadsmythe zeker nog geen 100 jaar oud is. Mythen moet je misschien niet willen ontmaskeren. Maar voor deze keer wil ik toch de ‘hoogbouwkwestie’ van zijn mythische proporties ontdoen.

Bettina van Santen

(meer…)

Voorbij de grens van het beeld

De gemeente Utrecht, afdeling Culturele Zaken en de Adviescommissie Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte (ABK) verstrekken opdrachten voor kunsttoepassingen in en aan gebouwen en in de openbare ruimte van de stad Utrecht. De middelen hiervoor komen uit het Fonds Stadsverfraaiing en de zogenoemde ‘percentageregeling’ voor publieke voorzieningen. Thinker on Rock van Barry Flanagan op de Neude en het beeld van Thomas Houseago naast het politiebureau aan de Briljantlaan zijn de meest recent toegevoegde beelden uit een lange traditie: brons, figuratief, op een sokkel, op een plein. Voor elk plein en plantsoen een beeld op een sokkel, zou je hierbij kunnen denken. Maar die gedachte is al lang niet meer de enige die opgang doet. Er zijn in het recente verleden ook minder hoogstpersoonlijke, autonome werken gecreëerd. Een greep uit de actualiteit.

Wouter Koelman

(meer…)

Voorbij de grens van de goede smaak

Rob Krier in Vleuterweide

In 1996 organiseerde het Projectbureau Leidsche Rijn ontwerpworkshops die naar Amerikaans voorbeeld charettes werden genoemd. Ze waren bedoeld om de randvoorwaarden van het masterplan uit 1995 in ontwerpen te toetsen. Een van de deelnemende architecten was Rob Krier. Zijn plannen voor een gebied dat de huidige wijken Parkwijk en ’t Zand bestrijkt, werden toen door de gemeente Utrecht niet modern genoeg bevonden en van tafel geveegd.

Mascha van Damme

(meer…)

Voorbij de grens van het spel

Iedere rechtgeaarde Utrechter draagt de voetbalclub een warm hart toe. Dat is bijzonder, want de affectie wordt niet zozeer gevoed door doelpunten, als wel door de sfeer van de club. FC Utrecht speelt sinds dit jaar in een vernieuwd stadion Galgenwaard, waarvan het ontwerp in 1999 gemaakt werd door Zwarts en Jansma Architecten. Dit bureau ontwierp eerder renovatieplannen voor het Kasteel van Sparta (1998) en de Kuip van Feyenoord (1993). De renovatie van het Utrecht-stadion is bijna gereed.

Martine Bakker

(meer…)

Voorbij de grens van betutteling

Mascha van Damme

(meer…)

Voorbij de grens van het station

De ontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied door de eeuwen heen

Catja Edens

(meer…)

Dag van de Architectuur Utrecht 2003

Voorbij de grens

Voorbij de grens van decoratiedrift

Jennifer Scholl

(meer…)

Rietveldprijs 2003

De redactie van Post Planjer becommentarieert de projecten die dit jaar voor de Rietveldprijs zijn geselecteerd.

(meer…)