Wijkcentrum De Leeuw

Een aantal nummers geleden publiceerde Post Planjer een klein requiem voor de flats aan de Troelstralaan. Ze werden in 1948 gebouwd naar ontwerp van architect J.G. Snelders in de Staatsliedenbuurt, een na-oorlogse aanvulling van Tuinwijk, en na nog geen vijftig jaar gesloopt. Tot nu toe is het meest toegediende medicijn aan problematische na-oorlogse wijken sloop en nieuwbouw, maar hier en daar begint zich nu toch een andere oplossing aan te dienen. Een voorbeeld daarvan bevindt zich op nog geen tien meter afstand van de gesloopte flats. Aan de Troelstralaan is sinds kort in een verbouwde school het wijkcentrum De Leeuw gevestigd. De school behoort in architectuur en stedebouwkundige opzet geheel in de Staatsliedenbuurt thuis: geen spraakmakende architectuur, maar wel karakteristiek. Momenteel begint de school aan een tweede leven in een nieuwe jas, ontworpen door architectenbureau OptenNoort Blijdensteijn (ONB).

Bettina van Santen

(meer…)

Vleutenseweg: een straat met potentie

Het was eind jaren tachtig en we waren zeventien, Marjon de Boer en ik. Mijn moeder zei altijd: ‘Wat De Boer niet kent dat eet ze niet’, en die instelling gold ook voor zaken als muziek, mensen en steden. Toch was het een tijd van doorlopend ondernemen. Marjon zei daarbij nooit heel veel, maar soms barstte ze los in tirades: ‘Waarom blijven al die mensen niet gewoon thuis, waarom verplaatst iedereen zich van hier naar daar en vice versa! Eindeloze stromen mensen, auto’s, treinen, woorden, water, electriciteit, voedsel, afval! Ik word er doodmoe van!’ Dit was tijdens de ochtendspits in de Parijse metro, bereikt na twee dagen liften. Maar ze hield ook plotselinge lofzangen. Terwijl we vanaf de Vleutensebrug in de schemering de Vleutenseweg opdraaiden, met een enorm rode, ondergaande zon achter ons en de Domtoren in de lichtjes van de binnenstad voor ons uit, riep Marjon: ‘Het lijkt wel de Champs Elysees!’ Misschien werd de jongeman die ons die dag een lift had gegeven later planoloog bij de gemeente. De eindeloze stromen werden opgelost met HOV en een nieuwe inrichting benadrukt sinds kort de as van de Vleutenseweg, met het zicht op de Dom.

Martine Bakker

(meer…)

Marketing van gemeenten

Sleutelen aan een stad is van alle tijden. De meeste ingrepen zijn uit noodzaak geboren: steden blijven immers groeien en moeten als geheel goed blijven functioneren. Bovenal moeten mensen er prettig kunnen wonen en bewegen. Vaak zijn er nog andere motieven voor de plannen voor veranderingen in een stadshart. Elke stad profiteert van haar aantrekkingskracht op mensen en bedrijven met geld. In florerende bedrijven kunnen de mensen hun geld verdienen en in luxe winkels kunnen zij dit geld spenderen. In grote appartementen kunnen zij vervolgens van hun geld en goede waar genieten. De aantrekkingskracht van een stad wordt versterkt door haar imago. Zij heeft daarom niet alleen baat bij een goede structuur maar ook bij goede plannen en een goede marketing. Utrecht als grote, bloeiende stad weet zichzelf sterk te profileren. Maar hoe staat het met de dorpen en stadjes in de regio?

Mascha van Damme

(meer…)

De gemeente wordt een steeds betere opdrachtgever

Interview met Annemiek Rijckenberg

Bijna twee ambtstermijnen werkte Annemiek Rijckenberg aan het architectuurbeleid van Utrecht – in een tijd van VINEX, plannen voor een nieuw stadhuis en de drastische herinrichting van pleinen en straten. Post Planjer interviewde de voormalige wethouder van ruimtelijke ordening, Leidsche Rijn en architectuurbeleid, die zich eind vorig jaar terugtrok uit de Utrechtse politiek.

Martine Bakker en Jennifer Scholl

(meer…)