Rustpauze. Een lange zit in de stad.

Het is onrustig in de stad. Dat merkt iedereen die op een zaterdag door Utrecht wil bewegen of alle activiteiten probeert bij te houden. Maar zelfs zonder evenementen blijft het straatbeeld onrustig. De schaarse ruimte in de stad is in de afgelopen decennia overspoeld door bushokjes, fietsenrekken, vuilnisbakken, lantarenpalen, reclameborden, verkeersborden, klimtoestellen, paaltjes, hekken, rekken en drempels. Allemaal hulpmiddelen om mensen op weg te helpen in de stad en het gebruik van de openbare ruimte ordelijk te laten verlopen. Maar inmiddels heeft de veelheid aan objecten en de vaak ondoordachte plaatsing juist voor een rommelige aanblik gezorgd. Een doorn in het oog van velen, waaronder de gemeente. Zij vindt dat een samenhang tussen de diverse objecten onderling en de omgeving vaak ver te zoeken is. Bovendien moet zij opdraaien voor de hoge onderhoudskosten.

Mascha van Damme

(meer…)

Nieuw Stadhuis door Enric Miralles

“it is just a communication problem…”
In 1997 kreeg de Spaanse ontwerper Enric Miralles met zijn partner Benedetta Tagliabue de eervolle opdracht het Utrechtse stadhuis te renoveren. Het gebouw was versleten, ouderwets en rommelig, zo luidde de kritiek. Een grondige renovatie zou moeten resulteren in een complex met een ‘open en transparant’ karakter, ‘passend bij de huidige bestuursstijl’. De karakteristieke structuur van het stadhuis moest daarbij zoveel mogelijk behouden blijven en ook kleinschalige en historische elementen dienden met respect te worden behandeld. Voorts hadden de ontwerpers rekening te houden met de middeleeuwse stedenbouwkundige structuur van de omgeving. Dat Miralles en zijn bureau moeite hebben gehad met hun eerste grote renovatie, spreekt uit het resultaat. Over dit ontwerpproces zei Miralles: “it is just a communication problem; there has never been any understanding; a pity.” (El Croquis 100/101, p.17)

Catja Edens

(meer…)

Houdt het simpel en zeur niet

Op de avond van 3 oktober jl. verzamelden Utrechtse en Amsterdamse woningbouwcorporaties zich in een panel, om te praten over de kwaliteit van de sociale woningbouw in Utrecht. De avond gaf inzicht in de keuzes, verlangens en grenzen van Utrechts grootste woningproducenten.

Martine Bakker

(meer…)

Geluidswalwoningen langs de Waterlinieweg

De met zwaluwsilhouetten beplakte glazen geluidswal langs de Waterlinieweg, ter hoogte van het campusterrein van het University College Utrecht, heeft plaats gemaakt voor een uit baksteen opgetrokken stadsmuur. Bekeken met een snelheid van 80 kilometer per uur is de nieuwe geluidsbarrière een massieve afscheiding tussen de snelweg en het terrein van de voormalige Kromhoutkazerne. De ogenschijnlijk willekeurig uitgehouwen nissen versterken het beeld van een middeleeuwse stadsmuur met kijkgaten. Bekeken vanuit de file blijkt achter deze muur echter een compleet studentenhuisvestingcomplex schuil te gaan. Door de nissen kunnen automobilisten een vluchtige blik werpen op het studentenhuishouden. Andersom hebben de studenten uitzicht op een continue stroom langssnellende auto’s. Deze zogenaamde muurwoningen, ontworpen door Koen van Velsen, maken deel uit van het campusterrein van het University College Utrecht.

Machteld Kors

(meer…)