Nummer 0

PostPlanjer in de pers van 1928

Stichting Rietveldprijs

Het Reaalgebouw

Sporen naar…

Archinormprijs

inhoud nummers 8 t/m 21

De artikelen in de vroege nummers van Post Planjer zijn niet digitaal verschenen. Hieronder volgen chronologisch de inhoudsopgaven per nummer van 1999 tot 1996. Het is mogelijk per email een kopie van een artikel op te vragen.

Nr. 21 HERFST 1999

RONDHANGEN IN BARBIE-WORLD – Bettina van Santen
Commentaar op de Meidenplek in park De Gagel in Overvecht.

VILLA JONGERIUS, DYNASTIE AAN HET MERWEDEKANAAL – Martine Bakker
Geschiedenis van de woning van autofabricant Jongerius, over de familie Jongerius, de bouw van de woning, het gebruik door defensie en de kraak (voor bewoning) in 1999.

COMPOSITIE VAN RUIMTE, LICHT EN LUCHT – Machteld Kors
Beschrijvng van de woning die Robert van den Hout ontwierp aan Twijnstraat aan de Werf.

MART VAN SCHIJNDEL 1943-1999, ESTHETISCH TECHNICUS/ TECHNISCH ESTHETICUS – Catja Edens
Herinnering aan de ontwikkeling, werkwijze en ontwerpen van de Utrechtse architect Mart van Schijndel die in 1999 overleed.

ARTIFICIUM SAPIENS – Hend. van den Dool
Reactie op het artikel van Bettina van Santen in Post planjer nr.20 (over de smakeloze installaties bovenop hoge gebouwen), waarin de hoge gebouwen een eigen leven wordt toegedicht.

Nr. 20 ZOMER 1999

BRAZIL – Bettina van Santen
Commentaar op de wijze waarop de installaties van hoge gebouwen vaak worden weggewerkt in kasten op het dak, die op de tekeningen voor de welstand-commissie nog niet te zien zijn.

BRUGGETJES IN LANGERAK, CHARMANT COMMENTAAR OP DE VINEX ERNST – Martine Bakker
Beschrijving van het ontwerp van het bureau MAX voor bruggen in Langerak 1 in Leidsche Rijn.

DIFFERENTIATIE EN STANDAARDISATIE, DETENTIE OP MAAT IN PENITENTIAIRE INRICHTING NIEUWEGEIN – Machteld Kors
Beschrijving van de nieuwe gevangenis aan het Merwedekanaal bij Nieuwegein, naar ontwerp van architectenbureau Archivolt, getoetst aan algemene geschiedenis van de gevangenisbouw.

TGV HOUSING, RIMPELS IN HET LANDSCHAP. OOSTERHUISASSOCIATES EN HET VINEXPROBLEEM – Catja Edens
Beschrijving van de woningbouw van Oosterhuis Associates in de wijk Langerak 1 in Leidsche Rijn en van het effect van de VINEX-regelgeving.

Nr. 19 LENTE 1999

BIRGITTE DE MAAR, DE NIEUWE INHOUDELIJK DIRECTEUR VAN AORTA – Machteld Kors
Interview met de nieuwe directeur van het lokale architectuurcentrum van Utrecht.

DETAMKANTOOR WORDT FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK – Martine Bakker
Beschrijving van de ingrijpende verbouwing van het voormalig kantoor van de Detam aan de Nijenoord tot faculteit van de Hogeschool van Utrecht, ontwerp De Jong Gortemaker Architecten.

NL ARCHITECTS REALISEERT WARMTE-OVERDRACHTSTATION VOOR LEIDSCHE RIJN. EEN SPEELSE SEXY DOOS – Catja Edens
Beschrijving van de WOS 8 (ontwerp NL Architects) voor de VINEX-locatie Leidsche Rijn, ‘een raadselachtig Fremdkörper in een idyllisch landschap’.

GEWOON GOED – Bettina van Santen
Beschrijving van drie kleine projecten: de U-stal fietsenstalling op het Vredenburg van Jaco D. de Visser, het vispaviljoen bij winkelcentrum Kanaleneiland en de chauffeursaccomodatie voor de GVU van Hans Sluijmer (bureau Sluijmer en Van Leeuwen).

Nr. 18 WINTER 1998

LANGS DE LANGE NIEUWSTRAAT – Bettina van Santen
Commentaar op de voortgang van de ontwikkeling van het Museumkwartier, aandacht voor de monumenten uit de jaren vijftig en zestig in dit gebied, en de algemene stedebouwkundige geschiedenis van de zuidelijke binnenstad.

DE ARCHITECT, HET MATERIAAL EN DE DETAILS – Machiel Hopman
Reactie op het thema ‘Gevoelige Architectuur’ (waarover in de wintermaanden een tentoonstelling te zien is bij architectuurcentrum Aorta), waarin onder meer wordt ingegaan op de architect en cyber space.

BEELDEN IN DE STAD KUNST IN DE STAD. UTRECHT, 50 JAAR KUNST IN DE OPENBARE RUIMTE – Ineke van Tuinen
Recensie van de catalogus die verscheen naar aanleiding van het vijftig-jarig bestaaan van het Utrechtse fonds Stadsverfraaiing. Van Tuinen gaat ook in op het beleid en de keuzes van de Adviescommissie Beeldende Kunsten.

HOE DAN OOK: EEN CHIQUE KINDERBOERDERIJ – Martine Bakker
De ontwikkeling en geschiedenis van het Griftpark (naar ontwerp van Ingenieursbureau Utrecht) en de kinderboerderij daarin (naar ontwerp van René van Zuuk).

Nr. 17 HERFST 1998

DE STAATSLIEDENBUURT – Bettina van Santen
Beschrijving van de stedebouwkundige plannen rond de Talmalaan, waaronder sloop van de flatgebouwen, gerelateerd aan de geschiedenis van de wijk.

EEN MEUBEL MET JAARBEURSALLURE – Martine Bakker
Beschrijving van de brug over het Merwedekanaal die Verburg Hoogendijk Architecten ontwierp in het kader van de grootse plannen van de Koninklijke Jaarbeurs. Overzicht van andere projecten en de werkwijze van bureau Verburg-Hoogendijk.

KATREINETOREN TRANSFORMATIE
Fotoreportage over de facelift van de Katreinetoren bij het Centraal Station van Utrecht.

VILLA TUGENDHAT EN RIETVELD-SCHRODERHUIS. MEESTERWERK EN MEESTEREXPERIMENT – Martine Bakker
Een vergelijking tussen het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht en de villa Tugendhat in de Utrechtse zusterstad Brno, tevens een vergelijking tussen de architecten respectivelijk Gerrit Rietveld en Ludwig Mies-van der Rohe.

Nr. 16 ZOMER 1998

HET TIJDPERK VAN DE CD-ROM – Martine Bakker
Commentaar op de presentatie van ‘The Perfect Picture for a Blind Spot’, een CD-ROM van fotograaf Theo Bosch, die betrekking heeft op de stedebouwkundige plannen voor het Kromhoutkazerneterrein in Utrecht Oost.

WONEN IN DE HEILIG HARTKERK – Catja Edens
Beschrijving van de verbouwing van de Heilig Hartkerk bij het Wilhelminapark. Vergelijking met andere kerken die een woonfunctie kregen.

INVULLINGEN – Bettina van Santen
Commentaar op kleinschalige nieuwbouw in bestaande woonwijken, specifiek in Tuindorp (Van Voort van Zijplaan/Sprengerlaan) en Oudwijk (Oudwijkerlaan, Bertus Mulder)

THEATER KIKKER VERBOUWT – Catja Edens
Presentatie van het verbouwingsplan van Theater Kikker aan de Ganzenmarkt.

Nr. 15 LENTE 1998

HET ZORGCOLLEGE IN OVERVECHT – Bettina van Santen
Beschrijving van de nieuwbouw van bureau ORTA, organische architectuur in de CIAM-wijk Overvecht.

UTRECHT MAAKT HET! UCP WEG ERMEE! – Martine Bakker
Commentaar op de campagne die de gemeente voert om het UCP te presenteren.

VAN GAT NAAR STAD? – Martine Bakker
Beschrijving van het plan van Buro 5 voor nieuwbouw in het Gat van de Voorstraat.

KNOOPPUNT COMMERCIE – Christina Hosman
Column vanwege de nieuwe winkeltjes in de hal van het centraal station (ontwerp: Hans Bilsen).

SCHORTJE OF VOILE? VAN EGERAATS GEVELONTWERP VOOR HET VAKTECHNISCH LYCEUM – Catja Edens
Commentaar op de werkwijze van de Commissie voor Welstand en Monumenten, beschrijving van het ontwerp van Erick van Egeraat Associates voor de gevel van het scholencomplex aan de Vondellaan.

DE NIEUWE NEUDE – Christina Hosman
Beschrijving van het ontwerp van bureau West 8 voor de herinrichting van de Neude.

Nr. 14 LENTE 1997

EEN KINDERHAND IS SNEL GEVULD – Bettina van Santen
redactioneel

EEN KINDVRIENDELIJK STADSDEEL. TWEE DRUKKE STRATEN OVERSTEKEN OM BIJ EEN SPEELPLAATS TE KOMEN IS ER NIET BIJ – Jurgen Swart
Inzicht in het beleid wat betreft voorzieningen voor kinderen in Leidsche Rijn.

DOLLARDPLEIN HEEFT DRAAK ALS HUISDIER – Martine Bakker
Beschrijving van een nieuw plein in de Rivierenwijk, ontwerp Het Ingenieursbureau (Tony Silvestrone), inzicht in de keuzes naar aanleiding van de gebruiksgroepen.

DE PRINSES OP DE ERWT, KINDERMEUBELWINKEL – Christina Hosman
Overzicht van de collectie van de nieuwe winkel, aandacht voor het toekomstige Kids Park in Hoog Catharijne, een ‘kinderparkeerplaats’.

Nr. 13 WINTER 1997

OUD EN NIEUW. HET UNIVERSITEITSMUSEUM VAN KOEN VAN VELSEN – Catja Edens
Beschrijving van het nieuwe museum aan de Lange Nieuwstraat en de opdracht: de bijzondere condities van de museumcollectie en de locatie.

SPEED – Bettina van Santen
Commentaar de verkeersregulatie in de Utrechtse binnenstad, op de fietsstraat (Burgemeester Reigerstraat) en de inrichting van de Maliebaan.

HET BOS VOOR EEN PICKNICKBANK, DE STAD VOOR EEN WONING – Martine Bakker
Beschrijving van de ‘sandwichwoningen’ in de Nobeldwarsstraat, nieuwbouw van twee woningen naar ontwerp van Michael van Leeuwen (bureau Sluijmer en Van Leeuwen).

Nr. 12 HERFST 1996

INTERMEZZI AAN DE AMSTERDAMSESTRAATWEG – Ko Jacobs

CONSTRUCTIE VAN STAD OP STAD. EUROPAN IN UTRECHT – Catja Edens

DE BUNKER EN HET KOETSHUIS – Christina Hosman

RAVESTEYN BIS – Bettina van Santen

VROUWEN ADVIESCOMMISSIE UTRECHT – Daphne Kaffka-Jansen

Nr. 11 ZOMER 1996

NEUDE UTRECHT – Ko Jacobs
Redactioneel

AMSTERDAMSESTRAATWEG (DEEL 1) – Ko Jacobs

RENE VEENHUIZEN, VORMGEVER OP ZOEK NAAR DE ESSENTIE VAN HET ONTWERPEN. DE BELEVING VAN EEN BOOM – Christina Hosman

DE TWEE R’N – Bettina van Santen
Restauratie Chauffeurswoning Rietveld (ontwerp: Dolf de Maar) en eventuele restauratie woonhuis Sybold van Ravesteyn.

Nr. 9 WINTER 1995

REDACTIONEEL – Ko Jacobs

ARCHITECTUUR VAN DE NULLIJN. TWEE NIEUWE WOONBLOKKEN LANGS DE AMSTERDAMSE STRAATWEG – Ko Jacobs

EEN OPMERKELIJK BLOKJE IN DE PAYENBORCHSTEEG – Bettina van Santen

VERBLIJVEN IN DE BINNENSTAD. MARCO GROENEN ONTWERPT OPMERKELIJKE WOONMEUBELS VOOR UTRECHT – Catja Edens

KONINGSLAAN 122 – Wick Bannenberg, architect

IN EEN GROEN, GROEN KNOLLENLAND – Bettina van Santen
Commentaar op het groen-beleid van de gemeente, vanwege het tierende onkruid in Kanaleneiland. Beschrijving van de herinrichting van de Amerhof in Rivierenwijk (ontwerp: Hans van Houwelingen).

UTRECHT, STAD VAN RIETVELD – Daphne Kaffka-Jansen
Rietveld-Schröderhuis, Rietveldlezing (door Francine Houben van Mecanoo), Rietveldprijs (in 1996 gewonnen door Mart van Schijndel).

Nr. 8 HERFST 1995

DE NIEUWE UITHOF – Patricia van Herpen

KONINGSLAAN – ingezonden reactie Sjaak van der Vooren (Architektenburo Grijs)

AAN DE REDACTIE – ingezonden reactie Wim Boerefijn
Commentaar op het artikel over het VSB-hoofdkantoor in Post Planjer 7.

100 JAAR MOBACH. DE FRIVOLE EENVOUD VAN GEBRUIKSVOORWERPEN – Christina Hosman